Erstatning ved sportsskader?

Sport

Det er langt fra alle der er klar over det, men hvis man får en skade, som opstår som følge af at dyrke sport, kan det være muligt at søge erstatning. Tidligere var det sådan, at som udgangspunkt var et ulykkestilfælde defineret som en hændelse der er opstået pludseligt og dermed har forårsaget personskade. For nogle år siden banende højesteret dog muligheden for en ny type af ulykker. Her var der tale om en løber, der under en løbetur fik stærke smerter i knæet. Det var ikke forårsaget af en ulykke eller en pludselig hændelse, men kunne reelt have været længe undervejs.

Flertallet i højesteret var af den opfattelse, at denne sportsskade alligevel kunne defineres som en ulykke. Sportsulykker er på den måde blevet berettiget til eventuel erstatning ligesom sportsulykker tidligere har været det.

Hvis du får en skade

Hvis du får en skade som opstår i følge af sport, kan det derfor være, at du kan søge erstatning, hvis du på den ene eller anden måde lider et økonomisk tab. Hvis det skulle ske, er det dog meget vigtigt at du søge læge eller tager på skadestuen inden for 72 timer, hvis uheldet skulle være ude. Dette skal nemlig være dokumenteret i en eventuel erstatningssag. Får du ikke gjort det inden for denne tidsramme, vil det være meget svært at søge om noget.

Det er ofte et forsikringsselskab, der skal betale denne erstatning. Det er dog ikke altid, at de er lige villige til dette, eller har en anden ide om hvad beløbet skal være. Det kan derfor være en god ide at søge juridisk bistand, så man er sikker på, at man får hvad man eventuelt har krav på. Som du kan læse her er der egenbetaling for dette i soloulykker, men du kan hos alle fornuftige advokater få et overslag, inden du hyrer dem til at føre din sag.